Handelsbetingelser

Disse betingelser (Handelsbetingelser) gælder for din brug af Book Studenterkørsel samt handel via Book Studenterkørsel. Referencer til ”hjemmesiden” inkluderer http://www.bookstudenterkorsel.dk eller andre hjemmesider, services, software, applikationer eller medier kontrolleret af Book Studenterkørsel. Din brug af hjemmesiden bekræfter din accept af disse Handelsbetingelser. Ved at bruge hjemmesiden, bekræfter du, at du er 18 år eller ældre, eller er i besiddelse af juridisk forældre- eller værgeaccept af din brug. Hvis du ikke kan acceptere disse Handelsbetingelser, så benyt ikke hjemmesiden.

Hvad tilbyder Book Studenterkørsel?
Book Studenterkørsel tilbyder via vores hjemmeside:

1) Muligheden for, på en nem og overskuelig måde, at finde frem til relevante (deltagende) udbydere af studenterkørsel, ud fra ens specifikke kriterier.

2) Muligheden for at booke studenterkørsel hos de deltagende udbydere.

Indhold på vores hjemmeside
Book Studenterkørsel kan inkluderer indhold eller links til 3. part eller 3. part hjemmesider, såsom – men ikke begrænset til – info om opbygning og billeder af vogne. Book Studenterkørsel har ikke verificeret nøjagtigheden af det indhold, der er leveret fra 3. part, og som offentliggøres på dets hjemmeside, som f.eks. Deltagende Udbydere. Book Studenterkørsel giver ingen garantier i forbindelse med information leveret af 3. part. Vi håber selvfølgelig at du til hver en tid vil have en god og positiv oplevelse af at booke studenterkørsel gennem Book Studenterkørsel, dog kan vi ikke garantere at kørslen leveret af de Deltagende Udbydere til enhver tid opfylder gældende lovgivning. Dette er alene de Deltagende Udbyderes ansvar. Ved at acceptere disse Handelsbetingelser, fratager du Book Studenterkørsel for ethvert ansvar der opstår, som resultat af din brug af information fra 3. part, eller din brug af 3. parts hjemmeside.

Brug af vores online bookingservice
Hvis du gør brug af vores online bookingservice på hjemmesiden, så:

1) Skal du være minimum 18 år eller alternativt være under overvågning af en voksen eller værge.

2) Skal du acceptere at tage fuldt ansvar for dine aktiviteter på hjemmesiden, og i forbindelse med online booking.

3) Skal du selv bære ansvaret for hemmeligholdelse af dine personlige information, adgangskode og betalings information.

Book Studenterkørsel forbeholder sig retten til at afvise betjening af enhver kunde, hvis Book Studenterkørsel finder det passende. Book Studenterkørsel forbeholder sig også retten til at annullere din booking, og i samme forbindelse forsøge så vidt muligt, at informere dig om denne annullering. Fortrydelsesret: I henhold til dansk forbrugeraftalelov, har du en fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra kontraktens indgåelse. I denne periode er du berettiget til tilbagebetaling.

Registrering og konti
For at kunne benytte vores online bookingservice og de funktioner gjort tilgængelige via vores hjemmeside, er det nødvendigt at du registrerer dig hos os. Dette sker for at vi kan tilbyde dig en nem adgang til at kunne se din booking, eventuelle fordele og specielle tilbud. Book Studenterkørsel forbeholder sig retten til at afvise en ny registrering eller at annullere en eksisterende registrering når som helst. For at kunne registreret dig, er det nødvendigt at du leverer personlige informationer, som inkluderer dit navn, adresse, kontaktoplysninger og andet. Vores politik for databehandling beskriver, hvordan vi håndterer disse personlige informationer. Når du har registreret dig hos os, vil du enten blive bedt om at oprette en selvvalgt adgangskode, eller modtage en automatisk genereret adgangskode til din konto. Det er dit ansvar at holde din adgangskode privat og fortrolig, og samtidig at øjeblikkeligt underrette os, hvis du mistænker nogen uautoriseret brug af din emailadresse eller adgangskode.

Indsending af information til vores hjemmeside
Book Studenterkørsel giver brugeren mulighed for, nu eller i fremtiden, via hjemmesiden og apps, at indsende tekst, billede og video (Brugerindhold). Alt indsendt materiale, modtaget via hjemmesiden apps eller sociale medier, bliver Book Studenterkørsels ejendom ved modtagelse. Book Studenterkørsel forbeholder sig retten til ikke at offentliggøre brugerindhold på hjemmesiden. Du siger ja til at Book Studenterkørsel må offentliggøre dit navn og brugerindhold på hjemmesiden, sociale medier eller andre medier kontrolleret af Book Studenterkørsel.

Rettigheder
Alt indhold på hjemmesiden, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktioner og lignende ejes eller er licenseret til Book Studenterkørsel. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuelle ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning. Du må ikke, og skal ikke forsøge at opnå nogen ret til noget af det beskrevne indhold. Du siger ja til ikke at indgå i brug af, kopiering eller distribuering af noget af dette indhold. Du har lov til at hente og vise indholdet fra hjemmesiden på en computerskærm (inklusiv enhver mobil eller tablet enhed), gemme dette indhold i elektronisk for på en privat disk (men ikke enheder forbundet til et netværk), eller printe en kopi af indholdet til din egen private ikke-kommercielle brug, så længe du ikke ændrer i original indholdet. Book Studenterkørsel forbeholder sig alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser.

Begrænsning af ansvar
Så vidt muligt i henhold til gældende lovgivning, begrænses Book Studenterkørsels ansvar i forhold til tab for dig i forbindelse med disse handelsbetingelser, sig til den fulde værdi af den betaling du har foretaget ifm. din booking på hjemmesiden. Book Studenterkørsel kan ikke holdes til ansvar for efterfølgende tab, skader eller indirekte tab opstået fra din brug af vores service, hjemmeside eller apps. Book Studenterkørsel kan ikke holdes ansvarlig for fotografiske eller typografiske fejl i forbindelse med detaljer eller beskrivelse af specifikke Deltagende Udbydere. Book Studenterkørsel påtager sig ikke ansvar for kvaliteten af studenterkørsel leveret af Deltagende Udbydere.

Forsikringsvilkår
Følgende forsikringsvilkår gør sig kun gældende såfremt forsikring er tilvalgt i forbindelse med booking.

1) Pris og dækning
Prisen er 10% af bookingens totale pris inkl. moms.
Udbetalingen modregnes ikke i evt. dividender kunden efterfølgende måtte opnå hos konkursboet.
Forsikringen dækker alene det beløb, der er betalt til udbyderen for selve studenterkørslen, og kommer til udbetaling i tilfælde af at den pågældende udbyder går konkurs inden kørslen skal leveres. Det er således en betingelse, at der er afsagt konkursdekret over den pågældende udbyder inden klassens kørselsdato.
Der ydes ikke dækning for tab som følge af mistet kørsel, eller for beløb betalt til merydelser som f.eks. (men ikke begrænset til) DJ, diskolys, lydpakker, div. gadgets og lignende. Ligeledes ydes der ikke dækning på baggrund af anden form for aflysning eller annullering af kørslen – f.eks. rykning af dato, annullering pga. overbooking og lignende.

2) Udbetaling
Rammes en klasses leverandør af studenterkørsel af konkurs inden klassens kørselsdato(er), vil Book Studenterkørsel forsøge at finde en ny leverandør af studenterkørsel til klassen, via sine opkoblede udbydere. Såfremt det lykkes at finde en ledig vogn der ikke afviger væsentligt fra den oprindeligt bookede vogn med maksimum +/- 2 dages afvigelse fra den/de oprindeligt bookede dato(er), er Book Studenterkørsel berettiget til at dække klassens tab med denne løsning, fremfor udbetaling af det beløb der er betalt til den konkursramte leverandør jf. pkt. 1.

3) Accept og ikrafttrædelse
Book Studenterkørsel er berettiget til at foretage en kreditvurdering af den pågældende leverandør af studenterkørslen, inden forsikringen tegnes. Ydermere forbeholdes retten til at kunne afvise enhver ansøgning om forsikring, uden yderligere begrundelse. Forsikringen kan betegnes som gyldig, så snart betaling herfor er foretaget.

Ændringer til disse betingelser
Book Studenterkørsel må, når vi finder det passende, tilføje eller på anden måde tilrette disse handelsbetingelser. Book Studenterkørsel anbefaler at du læser handelsbetingelser grundigt, hver gang du besøger hjemmesiden, da de kan påvirke dine rettigheder.

Værdikoder, rabatter og kampagner
Book Studenterkørsel kan fra tid til anden vælge at tilbyde værdikoder, gavekort eller rabatter. Disse tilbud kan uddeles gratis eller mod en værdiydelse. Værdikoder, rabatter eller gavekort tilbudt via hjemmesiden, apps eller andre medier, kan ikke indløses til kontanter hos Book Studenterkørsel, eller bruges efter deres respektive udløbsdato. Book Studenterkørsel har ingen forpligtelse til at indløse nogen værdikoder, rabatter eller gavekort, hvis Book Studenterkørsel bedømmer disse til at være ændret i eller forfalsket. Ved brug af en rabatkode, skal hele beløbet benyttes på én gang. Eventuel overskydende rabat bortfalder.

Afbestilling
Aftaler med Bookstudenterkørsel.dk er bindende og kan ikke annulleres af kunden. Fremsættes anmodning om annullering overfor Bookstudenterkørsel.dk, er Bookstudenterkørsel.dk berettiget til at fastholde ordren eller at acceptere en annullering mod betaling af afbestillingsgebyr på 10 % af den accepterede ordre, dog min. 500 kr. Afbestillingsgebyret dækker omkostningerne i forbindelse med annullering af ordren.
Annullering overfor Bookstudenterkørsel.dk skal ske ved en skriftlig henvendelse, eksempelvis over e-mail.

Generelt
Disse handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, og skal fortolkes i overensstemmelse med dette. Enhver tvist mellem dig og Book Studenterkørsel, skal afgøres af de danske domstoles enekompetence. Disse handelsbetingelser, sammen med Book Studenterkørsels Politik for Databehandling og andre offentlig tilgængelig lovtekster på Book Studenterkørsel, udgør den fulde aftale mellem dig og Book Studenterkørsel omkring hjemmesiden og dens services. C. Lykke Holding ApS har driftsansvaret for Book Studenterkørsel og andre bookingplatforme drevet under samme navn. Det være sig f.eks. mobile applikationer. Alle bookinger foretaget via Book Studenterkørsel og andre bestillingsplatforme drevet af C. Lykke Holding ApS, handles med C. Lykke Holding ApS. Ved spørgsmål til bookinger, er du altid velkommen til at kontakte Book Studenterkørsels kundeservice. Book Studenterkørsel kan ikke holdes ansvarlig for brud på vores forpligtelser i disse handelsbetingelser, hvis vi er forhindret eller afholdt fra at overholde vores forpligtelser på grund af en årsag, der er udenfor vores kontrol. Dette inkluderer brand, lynnedslag, oversvømning, ekstremt vejr, strejke, lock-out, krig, civil uro, fejl i telekommunikation eller computersystemer.