Skal det traditionsbundne studenterkørsel erstattes af ny ungdomsuddannelseskørsel?

studenterfest

Som det ser ud lige nu, er det kun de gymnasiale ungdomsuddannelser der må fejre deres studentereksamen med studenterkørsel. 8 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet enige om, at dette skal ændres og har sammen lavet beslutningsforslag B 53, der skal gøre det muligt for alle 114 ungdomsuddannelser at køre studenterkørsel. Beslutningsforslaget har for nylig været under 1. behandling i Folketinget og får opbakning fra flere af de politiske partier.
Tid til fornyelse?
Man kan da også spørge sig selv om, hvorfor andre ungdomsuddannelser ikke skulle have lov til at køre studenterkørsel. Nok er der en gammel tradition der siger, at det kun er de gymnasiale studenter der må køre studenterkørsel, men vi lever i en senmoderne tid, hvor der konstant sker udviklinger og forandringer på alle plan, så hvorfor ikke også forny sig på dette punkt?
Set i lyset af tiden vi lever i, lider erhvervsuddannelserne fortsat under den manglende prestige. Kun 22% af danskerne forbinder erhvervsuddannelserne med prestige og kun 6% foretrækker en erhvervsuddannelse til deres barn, mens langt flere forældre ønsker at se deres barn med en studenterhue. Sæt nu, at erhvervsuddannelserne blev gjort mere attraktive. Kunne man vende dette scenarie, om den lave anseelse erhvervsuddannelserne har blandt danskerne, ved at give tilladelse til studenterkørsel?
Politikerne har allerede gjort noget. Erhvervsuddannelsesreformen er et skridt i den rigtige retning for erhvervsuddannelserne og deres manglende prestige. Især EUX-uddannelsen giver point, idet den åbner døre for de unge i begge retninger. At tillade EUX-studenterne, og også de 2 årige erhvervsuddannelses-studerende studenterkørsel, kunne blot være endnu et skridt i den rigtige retning for erhvervsuddannelserne – og dette er tydeligvis i manges interesse.
Der er således nogle politikere der siger, at tilladelse af studenterkørsel for alle ungdomsuddannelser vil gavne de unges motivation og karaktergennemsnit – og netop motivation er en vigtig del for, at de unge både kan og vil videreuddanne sig. Videreuddannelse er noget som – især regeringen – gerne vil have vores unge til. De er Danmarks fremtid, og er studenterkørsel vejen frem mod øget motivation hos unge, for at de på længere sigt vil videreuddanne sig, kan man sige, at det er rimelig paradoksalt, at beslutningsforslaget endnu ikke er gennemført.
Frustrerede studenter
I bekendtgørelsen står der ikke præcist hvilke uddannelser der har tilladelse til studenterkørsel. Dog står der på politiets egen hjemmeside, at det kun er de elever der afslutter en gymnasial ungdomsuddannelse, der kan få tilladelse til studenterkørsel. Tilladelsen er noget politiet giver de ansøgende.
Hos Book Studenterkørsel har man kontakt til begge sider af markedet, og oplever derfor både glæde hos de studenter med en gymnasial uddannelse der gerne må køre studenterkørsel, men desværre også frustration og problemstillinger blandt de, som ikke må køre studenterkørsel. Book Studenterkørsel har fået henvendelser fra EUX-studerende, som søger hjælp til at finde udbydere til studenterkørsel. Her må man desværre afvise, og blot erklære sig enig i, at Book Studenterkørsel er ligeså uforstående overfor situationen som eleverne finder sig selv i.
Steffan Krogsgaard Andersen, der er formand for 38.000 medlemmer af Landsammenslutningen af handelsskoleelever, kæmper selv for, at EUX-studenterne skal have tilladelse af politiet til at køre studenterkørsel. Han bekræfter således overfor Book Studenterkørsel den enorme frustration der er hos EUX-studenterne.
Det er selvfølgeligt kun i Book Studenterkørsels interesse, at kunne få muligheden for at hjælpe og tilfredsstille alle potentielle kunder på markedet, herunder så mange af de studerende som muligt, uanset hvilken ungdomsuddannelse de afslutter.
Flere af de studerende vi har haft kontakt til, har forsøgt at komme igennem til politiet, for at få et rationelt svar på hvorfor der er en begrænsning i lovgivningen af, hvem der må køre studenterkørsel – dog uden held.
Hvad man ikke må glemme er, at der er meget arbejde i, at tillade alle 114 ungdomsuddannelser, at køre studenterkørsel – både tilrettelæggelsesmæssigt, men også sikkerhedsmæssigt. Som landsdækkende portal inden for området, bakker Book Studenterkørsel 100% op om det sikkerhedsmæssige i det. Vi mener dog stadig, at tilladelsen til studenterkørsel for alle 114 ungdomsuddannelser er mulig, og støtter stadig op om beslutningsforslaget.
Book Studenterkørsel er en landsdækkende bookingportal, der hjælper studerende med at finde udbydere til studenterkørsel. Pt. leverer vi tilbud blandt op mod 100 udbydere fordelt rundt i hele landet. Vi hjælper omkring 15.000 studerende hvert år med at finde tilbud på studentervogne der passer til lige netop deres behov.
Om Book Studenterkørsel i fremtiden også kan hjælpe EUX- og erhvervsuddannelses-studerende, med at finde køretøj til studenterkørsel, ligger nu i Folketingets hænder. Vi håber dog og tror på, at det kan lade sig gøre og at det vil blive en succes på alle områder.