Konkurrencebetingelser

Tilbud til brugere

BOOK STUDENTERKØRSEL tilbyder løbende en række særlige fordele, som er rettet specifikt og eksklusivt til registrerede brugere hos BOOK STUDENTERKØRSEL. Disse tilbud kan være fra BOOK STUDENTERKØRSEL, et af BOOK STUDENTERKØRSEL koncernforbundne selskaber eller fra en af BOOK STUDENTERKØRSELS faste samarbejdspartnere eller tredjepart, som har tilbud rettet særligt mod brugerne.

Ved accept af disse brugervilkår til BOOK STUDENTERKØRSEL giver du samtidig samtykke til, at BOOK STUDENTERKØRSEL må kontakte dig med denne markedsføring.

For at få mest mulig glæde af disse tilbud, tilpasser BOOK STUDENTERKØRSEL disse tilbud, så de er relevante for dig. Det sker ved brug af de data, som BOOK STUDENTERKØRSEL har registreret om dig som bruger.

Registrering af dine data, samt brug og beskyttelse af data

BOOK STUDENTERKØRSEL vil løbende foretage registrering af de oplysninger, som bliver afgivet i din profil, samt de oplysninger som fremkommer, når du er logget ind som bruger på BOOK STUDENTERKØRSELs platform, ligesom der foretages registrering af dine køb hos

BOOK STUDENTERKØRSEL eller en samarbejdspartner til BOOK STUDENTERKØRSEL

De registrerede oplysninger bruges til:
At administrere dit medlemskab
At få maksimalt udbytte af de programmer og services som BOOK STUDENTERKØRSEL stiller til rådighed på platformen. At tilpasse og give dig adgang til medlemstilbud og tilbud fra samarbejdspartnere
At målrette BOOK STUDENTERKØRSELS markedsføring til dig, såfremt du ikke har fravalgt at modtage en sådan markedsføring
Registrerede data om dine generelle oplysninger vil kunne udveksles med tredjepart for at udarbejde og tilpasse tilbud til dig.
Ligeledes vil registrerede data, samt din brugerprofil, kunne overdrages til koncernforbundne virksomheder inden for BOOK STUDENTERKØRSELs ejerkreds.

Deltager du i konkurrencen om en festivalpakke vil dine oplysninger blive delt med Festivalteltet.dk, Northern E-Commerce IVS

Dine registrerede data vil ikke blive solgt til tredjemand.

Du kan altid læse mere om BOOK STUDENTERKØRSELS “Politik for databehandling”, som er tilgængelig på https://www.bookstudenterkorsel.dk/politik-for-databehandling

Ændring af betingelser
Disse brugerbetingelser kan ændres ensidigt af BOOK STUDENTERKØRSEL. I tilfælde af væsentlig ændring, vil du blive varslet herom med 4 ugers varsel. Ønsker du ikke at fortsætte som bruger på de nye vilkår, vil du kunne nå at reagere på ændringen.

Udmeldelse
Du kan til enhver tid bede om at få slettet din bruger på BOOK STUDENTERKØRSEL. Sletning sker på din brugerprofil, eller ved henvendelse på mail til BOOK STUDENTERKØRSEL. Efter bekræftelse på ophør, vil du ikke længere kunne gøre brug af tilbud og rabatter fra BOOK STUDENTERKØRSEL eller samarbejdspartnerne.