Vilkår for sikring mod konkurs

Pkt. 1 – pris og dækning
Prisen er 15% af bookingens totale pris inkl. moms.
Udbetalingen modregnes ikke i evt. dividender kunden efterfølgende måtte opnå hos konkursboet.
sikringen dækker alene det beløb, der er betalt til udbyderen for selve studenterkørslen, og kommer til udbetaling i tilfælde af at den pågældende udbyder går konkurs inden kørslen skal leveres. Det er således en betingelse, at der er afsagt konkursdekret over den pågældende udbyder inden klassens kørselsdato.
Der ydes ikke dækning for tab som følge af mistet kørsel, eller for beløb betalt til merydelser som f.eks. (men ikke begrænset til) DJ, diskolys, lydpakker, div. gadgets og lignende. Ligeledes ydes der ikke dækning på baggrund af anden form for aflysning eller annullering af kørslen – f.eks. rykning af dato, annullering pga. overbooking og lignende.
Pkt. 2 – udbetaling
Rammes en klasses leverandør af studenterkørsel af konkurs inden klassens kørselsdato(er), vil Book Studenterkørsel forsøge at finde en ny leverandør af studenterkørsel til klassen, via sine opkoblede udbydere. Såfremt det lykkes at finde en ledig vogn der ikke afviger væsentligt fra den oprindeligt bookede vogn med maksimum +/- 2 dages afvigelse fra den/de oprindeligt bookede dato(er), er Book Studenterkørsel berettiget til at dække klassens tab med denne løsning, fremfor udbetaling af det beløb der er betalt til den konkursramte leverandør jf. pkt. 1.
Pkt. 3 – accept og ikrafttrædelse
Book Studenterkørsel er berettiget til at foretage en kreditvurdering af den pågældende leverandør af studenterkørslen, inden sikringen tegnes. Ydermere forbeholdes retten til at kunne afvise enhver ansøgning om sikring, uden yderligere begrundelse. sikringen kan betegnes som gyldig, så snart betaling herfor er foretaget.