Overvejer du en pjækkedag? – Her er de nye regler om fravær

Studenter

Det kan godt være, at du lige skal tænke dig om, inden du beslutter dig for at sove længe eller ej.
Med den nye fraværsbekendtgørelse, kommer der nemlig andre boller på suppen, når fraværet skal gøres op.
Det er undervisningsministeren Merete Riisager (LA), som kommer med stramninger af skolernes fraværspolitikker.

Hvorfor strammes fraværspolitikken?

En stikprøveundersøgelse lavet af Undervisningsministeriet viste, at på nogle gymnasier var fraværet helt oppe på en femtedel af undervisningen for den gennemsnitlige elev.
Til DR nyheder, udtaler undervisningsministeren:Fravær går ud over elevernes faglighed og den måde, som undervisningen fungerer på det enkelte sted
Så for at sikre et højt fagligt niveau og en ordentlig skolekultur skal fraværet altså sættes ned.

Hvordan strammes reglerne for fravær?

Der er helt konkret tale om 5 initiativer, som er udarbejdet af undervisningsministeriet.
Det er nogle faste regler, som skal følges af alle landets gymnasiale uddannelser.
1. Der sættes faste fælles rammer for, hvordan fravær registreres.
Før var dette op til den enkelte skole at vurdere hvornår og hvordan der blev registreret fravær.
2. Alle gymnasiale uddannelser skal sætte et måltal for at nedsætte fravær.
Før var det op til skolerne selv at udarbejde en indsats imod fravær.
3. Fraværstal skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.
Før var dette ikke et krav.
4. Der vil blive først tilsyn med institutionernes fravær fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
5. Det vil blive muligt at fratage SU, hvis en elev har mere end 15% fravær per kvartal.

Ok, men hvad betyder det for mig?

Hel konkret er det beskrevet i §4 stk. 3, i fraværsbekendtgørelsen, at man også vil blive registreret som fraværende, hvis man møder for sent til time, eller går før tid.
Det betyder derfor, at der ingen kære mor er, også selvom bussen er forsinket.
Man kan heller ikke gå før timen er slut.
Det kan koste dig i SU’en, at have en for høj fraværsprocent.

Ingen kære mor

Særligt kravet om at der skal noteres fravær, hvis man kommer for sent, har fået gang i debatten.
For skal der også noteres fravær, hvis man kommer for sent som følge af trafik eller forsinkelser med offentlig transport?
Til det svarer Henrik Dahl fra LA til DR.dk : ”– De unge mennesker skal lære at komme til tiden og respektere andre menneskers arbejde. Det kan jeg slet ikke forstå, at man kan være imod.
Så er det lige meget, om bussen har siddet fast i morgentrafikken?
– Sådan er livet. Det skal man lære, imens man er ung, for ellers kan man ikke passe ind på arbejdsmarkedet, og man er i øvrigt bare irriterende at omgås, siger han.”

Kritik fra landets gymnasieelever: Kan føre til endnu mere fravær

Fraværspakken møder kritik fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, som repræsenterer gymnasielever landet over.
Hos DGS frygter man, at de nye fraværsregler vil føre til mere fravær.
Formand Malte Sauerland-Paulsen udtaler til DR.dk – Hvis man bliver registreret for ikke at være tilstede, så er der mange elever, der vil synes, at det er helt håbløst at tage til timen. For så kan de lige så godt sidde og lave lektier til et andet modul.”

Allerede et økonomisk incitament til at nedbringe fravær

Også fra Danske Gymnasier, som er en interesseorganisation for de almene gymnasier og hf-kurser i Danmark, er der kritik af den nye fraværspakke:
Gymnaisekolen.dk udtaler Formand Birgitte Vedersø sin kritik:
Vi ved alle, at fravær fører til frafald. Vi ønsker naturligvis, at eleverne får deres eksamen. Og vi mister jo også penge, hvis en elev falder fra. Så der er allerede et økonomisk incitament, og derfor behøver vi ingen detailstyring.

Fraværet er allerede faldende

I en undersøgelse foretaget af Danske Gymnasier viser at fraværet faktisk faldende, hvilket jo ellers ikke var det billede som tegnede sig i den undersøgelse, som undervisningsministeriet lavede.
Undersøgelsen er lavet på baggrund af 70 gymnasier, og blev offentliggjort allerede i juni 2018.
Undersøgelsen viste at både det fysiske og det skriftlige fravær har været faldende fra 2010 til 2017. Fraværet i 2017 lå for fysisk fravær i gennemsnit på 7,6 pct. og for skridtligt fravær på 5,2 pct.